Algemene voorwaarden

Houseofexecutives.nl is een website van Sijthoff Media BV, gevestigd te Amsterdam. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Sijthoff Media accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Sijthoff Media is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Sijthoff Media.

Algemene Voorwaarden: abonnementen en adverteren
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten betrekking hebbende op het afsluiten van abonnement(en), adverteren of promoties op Sijthoffmedia.nl zijn van toepassing de Abonnementsvoorwaarden en Advertentievoorwaarden.
Een exemplaar van de Abonnementsvoorwaarden vindt u hier (PDF).
Een exemplaar van de Advertentievoorwaarden vindt u hier (PDF).
Een exemplaar van de Eventsvoorwaarden vindt u hier (PDF).