“Als ik CFO was, zou ik vooral goed kijken naar je personeelsbestand, de belangen van je werknemers en het prijskaartje dat hieraan hangt.”

Het nieuwe pensioenstelsel. De wet is vorig jaar juni In werking getreden en de deadline waarop alle pensioenregelingen moeten zijn aangepast is 1 januari 2028. Dat lijkt ver weg, maar wacht als CFO niet te lang met het maken van belangrijke keuzes. Marianne de Boer, CEO van Aegon Cappital, legt uit waarom.

Keuzes grote invloed op pensioenlasten

Veel bedrijven in Nederland zijn verplicht aangesloten bij een bedrijfstak pensioenfonds. Als CFO kan je dan niet zelf je pensioenuitvoerder uitkiezen, maar je hebt wel zeggenschap over hoe je pensioenregeling voor werknemers er uit ziet.
CFO’s die niet gebonden zijn aan een bedrijfstak pensioenfonds staan de komende jaren voor de keuze hoe ze hun pensioenregeling gaan organiseren. Daarbij zijn er twee vragen van belang:

  1. hoe houden we pensioenlasten betaalbaar voor het bedrijf – nu en in de toekomst
  2. hoe beschermen we de bestaanszekerheid van werknemers wanneer zij met pensioen gaan?

De keuzes die het nieuwe pensioenstelsel meebrengt voor bedrijven hebben veel  invloed op de pensioenlasten van werkgevers en het is belangrijk dat de CFO dit onderwerp goed en tijdig inbrengt in de boardroom.

Gevolgen voor personeel en doorstroom groot

De belangrijkste keuze die je hebt als werkgever is of je al je werknemers tegelijkertijd laat overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Of dat je kiest voor de ‘eerbiedigende werking” voor werknemers die al bij je in dienst zijn. Dit betekent dat voor de huidige werknemers de progressieve premie wordt gehandhaafd en dat de nieuwe werknemers een vlakke staffel krijgen.

Lees het hele artikel op cfo.nl: “Als ik CFO was, zou ik vooral goed kijken naar je personeelsbestand, de belangen van je werknemers en het prijskaartje dat hieraan hangt.”

RECENTE ARTIKELEN

Harold Vreeburg, directeur HR Croonwolter&dros: “Loop eens met je handen in je zakken over de afdeling”

Lees verder

CFO meets CEO: “Onze bazen zijn onze oprichters. En die zitten aan het einde van de gang.”

Lees verder