Daniëlle Berndsen (CFO Korian): “Businesspartner zijn gaat ook over het eigenaarschap van je collega’s.”

Korian, onderdeel van het Franse (beursgenoteerde) Clariane, is één van de grootste en meest vooruitstrevende organisaties op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning van ouderen in Europa. Daniëlle Berndsen is sinds 2021 als CFO voor de Benelux primair verantwoordelijk voor het financieel managen van de groei in België en Nederland: “In België hebben we 116 huizen met zo’n gemiddelde omvang van 100 kamers en appartementen. Op de Nederlandse markt zijn we ook actief, met 52 huizen, kleinschaliger dan in België. Maar toen ik tweeëneenhalf jaar geleden binnenkwam hadden we nog maar 30 huizen, dus de groei in Nederland is fors. Daarnaast waren er veel integratie vraagstukken in de back-office.”

Wat betekent deze groei voor een organisatie en de CFO? “In het begin heb je heel erg een ondernemers- en familiecultuur: een goed idee, het vervullen van een bepaalde behoefte, dicht op de markt en de klant zitten, informele processen. Dat gaat prima als je klein bent en een back-office hebt met vijf man. Maar groei brengt ook meer afstemmingsvragen met zich mee, je moet op een andere manier gaan communiceren, processen gaan borgen. Maar je wil ook niet vervreemden van je klanten en je doelgroep. De groeitransitie is een centraal-decentraal vraagstuk. En daar ben ik in feite voor aangenomen.”

Groeistrategie na Covid

Als CFO voor Nederland en België concentreerde Berndsen zich de eerste paar maanden op de groei-strategie van Nederland. “Een paar dagen voordat Covid uitbrak was er net een aantal acquisities gedaan, maar met een pandemie is het lastig integreren. We zijn er goed uitgekomen, maar die eerste maanden waren op meerdere fronten heel pittig.”
Korian heeft in Nederland een paar uitdagingen. Directe concurrentie komt uit de hoek van intramurale instellingen voor zorgbehoevende ouderen. Daarnaast zijn er in de markt ook ondernemers die zelf gewoon een groepje van ouderenhuizen opstarten. Tenslotte zijn er ook de grotere partijen zoals Domus Valuas, Herbergier, Orpea en Marta Flora die actief zijn op de markt voor gescheiden zorg en wonen. “Een belangrijk onderscheid tussen intramuraal wonen en wonen bij Korian is wel dat ouderen bij ons als echtpaar kunt verblijven.” De CFO heeft ook te maken met de trend dat ouderen in Nederland steeds langer thuis blijven wonen. Hier proberen wij op in te spelen. Maar dat betekent ook dat mensen pas later in hun kwetsbare fase in een van onze huizen komen wonen.”

De strategie van Korian zet in op lokale verbondenheid. “Elke gemeenschap heeft zijn specifieke kenmerken en het is aan onze locatiemanagers om daarin een eigen positionering in te vinden. Richting de gemeenschap, richting de klanten en ook richting het personeel. Vorig jaar waren er verkiezingen. Dus dan melden wij ons ook aan als stemlocatie. Mensen moeten weten dat we er zijn en hoe onze huizen er uitzien. Dat is belangrijk. Voor mijn eigen ouders, vind ik het ook heel belangrijk waar ze terechtkomen.”

Lees het hele artikel op CFO.nl: Daniëlle Berndsen (CFO Korian): “Businesspartner zijn gaat ook over het eigenaarschap van je collega’s.”  

RECENTE ARTIKELEN

Harold Vreeburg, directeur HR Croonwolter&dros: “Loop eens met je handen in je zakken over de afdeling”

Lees verder

CFO meets CEO: “Onze bazen zijn onze oprichters. En die zitten aan het einde van de gang.”

Lees verder