Olivier Labe, CFO van BNG Bank: “Banken zijn in Europa nog nooit zo gekapitaliseerd, liquide én rendabel geweest als nu.”

Als Fransman met een Nederlandse vrouw, voel ik mijzelf echt Europees, dus misschien ben ik bevooroordeeld. Maar ik ben nu ook het boek aan het lezen van Caroline de Gruyter, Beter wordt het niet. Je kunt van alles vinden van de EU. Dat het rommelig is en chaotisch. Maar democratie is per definitie rommelig en suboptimaal – laat staan met 27 landen involved.

En toch, zeker als je even uitzoomt en de EU bekijkt op mondiaal niveau, dan functioneren wij redelijk goed. Vanuit mijn bank-achtergrond vind ik stabiliteit van Europa als institutie en als financieel stelsel een topprioriteit. Voor de burgers, voor de vrede, maar zeker ook voor bedrijven. Maar ook om onze eigen rol als BNG Bank te kunnen vervullen in het financieren van het publieke domein, hebben we een stabiele financiële sector nodig. Alleen zo blijven we aantrekkelijk voor beleggers buiten Europa. Besef: een-derde van onze funding komt van buiten Europa. Dankzij een stabiel Europa kunnen wij Nederlandse overheden geld aanbieden tegen aantrekkelijke tarieven.

 

Weerbare bancaire sector

Weerbaarheid van de bancaire sector is cruciaal. De ECB doet wat mij betreft voldoende om die stabiliteit te garanderen. Er is focus, de goede priorititeiten worden geteld. Sinds de financiële crisis en de introductie van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, de SSM (Single Supervisory Mechanism’ is de bancaire sector in Europa sterker dan ooit. Banken zijn in Europa nog nooit zo gekapitaliseerd, liquide én rendabel geweest als nu. Meer politieke controle op de ECB vind ik niet nodig. De ECB wordt in zekere zin al gecontroleerd door 27 presidenten van Europese Nationale banken die het met elkaar eens moeten worden. Dat voorkomt uitwassen in beleid. Bovendien vind ik onafhankelijk van de ECB belangrijker dan politieke controlemechanismes.

Wel ben ik in mijn rol superalert als het gaat om collateral damage. BNG Bank is een systeembank met een grote balans, in combinatie met een focus op het publieke domein in Nederland. Maar de regelgeving wordt doorgaans gemaakt met commerciële banken in het achterhoofd. Beslissingen die op Europees niveau worden gemaakt, kunnen het businessmodel van onze bank en dus onze klanten direct raken. Ik probeer daarom het belang van ‘bancaire diversiteit’ wel over het voetlicht te brengen in Europa, en ook het belang van de S in ESG. In die zin kijk ik ook uit naar de implementatie van de sociale EU-Taxononie. Dat zal voor ons als BNG Bank een mooie kans zijn om inzichtelijker te maken wat wij allemaal financieren in het sociale domein.

Lees het hele artikel op CFO.nl: Olivier Labe, CFO van BNG Bank: “Banken zijn in Europa nog nooit zo gekapitaliseerd, liquide én rendabel geweest als nu.” – CFO

RECENTE ARTIKELEN

Harold Vreeburg, directeur HR Croonwolter&dros: “Loop eens met je handen in je zakken over de afdeling”

Lees verder

CFO meets CEO: “Onze bazen zijn onze oprichters. En die zitten aan het einde van de gang.”

Lees verder