Wat willen Nederlandse CFO's van het nieuwe kabinet? 8 CFO's doen een aanbeveling

Ernst Barendregt, CFO bij Royal Van Zanten

“De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het bedrijfsleven de afgelopen decennia te afwachtend is geweest als het aankomt op verduurzamen. Die hand moeten we wat mij betreft wel in eigen boezem steken. Zonde eigenlijk, want er is zoveel mogelijk. Bijvoorbeeld duurzamer omgaan met energie. In de tuinbouwsector kan je denken aan aardwarmte, ledverlichting, warmte en energie vanuit waterstof, hergebruik van datacenterwarmte, etc. Ik ben ervan overtuigd dat het kan – maar politiek, bedrijven en misschien wel sectoren moeten samen een plan maken om een realistisch en ambitieus pad uit te stippelen.

Het zou wat dat betreft fijn zijn als de politiek het bedrijfsleven een beetje strakker aan de hand zou nemen. Maar geen paniekvoetbal. Niet zoals recent het, veel te ambitieuze, wetsvoorstel vanuit de coalitie voor het veranderen van de fiscale maatregelen voor de tuinbouw. Dit voorstel is in mijn ogen ook terecht versoepeld. Dit versoepelen houdt overigens niet in dat de sector vrolijk door kan gaan zoals het altijd ging. Ondanks deze versoepeling zal de tuinbouwsector zich echt enorm moeten gaan inspannen om de doelstellingen te gaan realiseren. Kortom, je kunt eigenlijk niet spreken over versoepelen maar meer over het ambitieus en realistisch maken van verduurzaming.”

Lees meer van Ernst Barendregt: Kabinet van de CFO: “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het bedrijfsleven de afgelopen decennia te afwachtend is geweest als het aankomt op verduurzamen.”

Daniëlle Berndsen, CFO van Korian Benelux

“Sta stil bij de impact van ‘vergrijzing’, de grote game changer. Denk na over wat dit betekent voor je eigen kring en sta stil bij wat goed is voor de maatschappij als geheel en voor mensen die het iets moeilijker hebben. Wat ik mis is in veel politieke visies op de arbeidsmarkt: hoe we zorgen voor voldoende arbeidspotentieel? Bijvoorbeeld door het slechten van de drempels om de part-time factor te verhogen, of door een beter beleid rondom toeslagen en betere kinderopvang. We moeten ons beter realiseren dat er samenwerking en creativiteit nodig is op verschillende domeinen. Zowel binnen de overheid als tussen overheid en bedrijfsleven.”

Lees meer van Daniëlle Berndsen: Kabinet van de CFO: “Sta stil bij de impact van ‘vergrijzing’, de grote game changer.”

Steven le Poole, ondernemend CFO

“Als CFO zou ik graag zien dat het komende kabinet een wat meer pro-actief industriebeleid gaat voeren. Laten we weer eens wat sectoren ondersteunen waar we wereldwijd leidend in willen zijn. Windenergie hebben we helaas laten lopen, maar semi-conductors, daar zitten we nog aan de top, net zoals in waterbouwbeleid. Daar zouden we van moeten kunnen afkijken hoe je als overheid ondernemers en bedrijven kunt faciliteren en stimuleren om echt de lead te nemen in innovatie en zo mondiaal een koppositie te veroveren.”

Lees meer van Steven le Poole: “Kabinet van de CFO: “Laten we weer eens wat sectoren ondersteunen waar we wereldwijd leidend in willen zijn.”

Edwin Rammeloo, CFO bij Lumipol

“Het is volgens mij aan te bevelen om, nog meer dan nu, gebruik te maken van industrie experts bij het maken van deze moeilijke beslissingen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het creëren van werkgroepen met experts die advies of inspraak hebben op dergelijke keuzes. Op termijn zou dit kunnen zorgen voor nog meer waardecreatie voor ondernemend Nederland.”

Lees meer van Edwin Rammeloo: Kabinet van de CFO: “Een te groot deel van stimuleringsgeld komt niet terecht op plekken waar het geld voor bedoeld is.”

Theun Eijkemans, CFO bij Abovo Maxlead

De echte lange termijnvisie ontbreekt of is op veel onderwerpen minder stabiel dan goed zou zijn. Voor zaken die een langere cyclus of doorlooptijd kennen dan één kabinetsperiode, of wat daar tegenwoordig voor door moet gaan, zou het goed zijn deze te kunnen verankeren in wetten die niet meer aangetast mogen worden in de daaropvolgende jaren.”

Lees meer van Theun Eijkemans: Kabinet van de CFO: “Verbied bepaalde zaken integraal, wanneer we ze als maatschappij echt niet wenselijk vinden. Maar laat communicatie zo veel mogelijk vrij.”

Lees het hele artikel op CFO.nl: Kabinet van de CFO – acht aanbevelingen – CFO

RECENTE ARTIKELEN

Harold Vreeburg, directeur HR Croonwolter&dros: “Loop eens met je handen in je zakken over de afdeling”

Lees verder

CFO meets CEO: “Onze bazen zijn onze oprichters. En die zitten aan het einde van de gang.”

Lees verder