Na fusie of overname arbeids-voorwaarden gelijktrekken? Voorzichtigheid geboden!

Werkgevers worden na een fusie of overname vaak geconfronteerd met werknemers met verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten. Collega’s worden dan anders beloond voor hetzelfde werk, wat veelal leidt tot scheve gezichten binnen de organisatie. Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden kan dan gewenst zijn. In deze blog lees je met welke juridische aspecten je als werkgever hierbij rekening moet houden.

Overgang van onderneming

In het geval van een fusie of een overname zal er vaak sprake zijn van overgang van onderneming. De wetgeving die betrekking heeft op overgang van onderneming is opgesteld ter bescherming van de rechten en verplichtingen van de werknemers ten tijde van de overgang.

Als gevolg van een overgang van onderneming gaan de werknemers (van de vervreemder; ofwel de partij die de onderneming overdraagt aan de andere partij) daarom automatisch mee over naar de nieuwe werkgever (de verkrijger). Dit gebeurt in principe met behoud van hun arbeidsvoorwaarden. Met andere woorden, de werknemers treden automatisch in dienst bij de nieuwe werkgever en blijven daar aanspraak maken op de arbeidsvoorwaarden waarop zij recht hadden bij de vervreemder.

“De wens om arbeidsvoorwaarden te wijzigen na een overgang van onderneming wordt niet snel aangenomen als wijzigingsgrond…”

Dit zorgt in de praktijk vaak voor (praktische) problemen. Zo krijgt de nieuwe werkgever veelal te maken met een groep werknemers die een arbeidsvoorwaardenpakket heeft dat afwijkt van het arbeidsvoorwaardenpakket binnen zijn eigen organisatie. Naast het feit dat dit vaak leidt tot onrust, kan dit ook gepaard gaan met financiële en administratieve lasten. Denk bijvoorbeeld aan een complexe salarisadministratie.

Let op, alleen bij een transactie waar alle of een deel van de activa en passiva van een bedrijf wordt overgenomen kan sprake zijn van een zogenaamde overgang van onderneming. Als sprake is van een aandelentransactie zal er geen sprake zijn van een overgang van onderneming en doet bovenstaande situatie zich dus niet voor. In dat geval gelden de “normale” regels voor het (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden, zie ook onder het kopje “(eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden”.

Lees het hele artikel op CHRO.nl: Na fusie of overname arbeids-voorwaarden gelijktrekken? Voorzichtigheid geboden!

RECENTE ARTIKELEN

Harold Vreeburg, directeur HR Croonwolter&dros: “Loop eens met je handen in je zakken over de afdeling”

Lees verder

CFO meets CEO: “Onze bazen zijn onze oprichters. En die zitten aan het einde van de gang.”

Lees verder