Positioneer marketing als dé oplossing voor organisatieproblemen

De immer uitgesproken Mark Ritsma sprak zich al eens zeer kritisch uit over de hedendaagse omschrijving van leiderschap. In zijn ogen is het allemaal te soft aan het worden. Leiderschapskenmerken als empathie, emotionele intelligentie, sociale invloed, charisma en vrijgevigheid vindt hij eerder passen bij een ‘support group’ dan bij een leider.

Toch zijn deze softere kenmerken net zo belangrijk voor een leider als de meer traditionele, hardere kenmerken als zelfbewust, doeltreffend en visionair. Het succes van leiderschap hangt grotendeels af van het vinden van de juiste balans tussen deze zachte en harde kenmerken.

Mijn omschrijving van leiderschap is: het motiveren en mobiliseren van mensen om een gezamenlijk doel te realiseren. Een leider is in staat om de juiste mensen te mobiliseren en vervolgens te motiveren om een gezamenlijk gedragen doel te realiseren. Emotionele intelligentie (EQ) is daarbij minstens zo belangrijk als IQ. Een goed leider is in staat om de juiste emotionele snaar te raken, mensen daarmee te motiveren om in beweging te komen en zodoende het gestelde doel te realiseren.

De gekkies

Steve Jobs omschreef deze mensen ooit als The Crazy Ones in zijn beroemde ‘Think different-campagne’. Dit waren veelal leiders die de wereld wilden veranderen en bovenal wilden verbeteren. Daarmee wisten ze mensen te motiveren om in beweging te komen en hun voorbeeld te volgen. Dit sluit ook aan bij een statement dat ik altijd gebruik in leiderschapssessies, namelijk dat de enige reden voor verandering, verbetering is. Abraham Maslow stelde ooit al eens dat alleen onvervulde behoeften motiveren. Schrijver Arthur Burt vatte het uitermate treffend samen met een scherp inzicht: Nothing happens until the pain of staying the same, outweighs the pain of change.

Lees het hele artikel op Adformatie.nl: Positioneer marketing als dé oplossing voor organisatieproblemen

RECENTE ARTIKELEN

Harold Vreeburg, directeur HR Croonwolter&dros: “Loop eens met je handen in je zakken over de afdeling”

Lees verder

CFO meets CEO: “Onze bazen zijn onze oprichters. En die zitten aan het einde van de gang.”

Lees verder